Rusijada

23. marca 2007 je v organizaciji Gimnazije Škofja Loka v mestu Škofja Loka, prvič potekal vseslovenski festival šol z ruščino – Rusijada 2007. Na festivalu so se srečali, družili in s svojimi točkami v ruščini predstavili vsi tisti slovenski učenci in dijaki, ki se v šolah učijo ruščino in spoznavajo rusko kulturo.
V dopoldanskem delu so se udeleženci festivala Rusijada lahko na Gimnaziji Škofja Loka udeležili dveh delavnic na temo ruska umetnost. Tema prve delavnice je bila IKONA, tema druge delavnice pa RUSKA SODOBNA LIKOVNA UMETNOST. Z delavnicami se je mladim pokazalo in na aktiven način približalo različne vidike ruske kulture, za kar velikokrat v okviru rednega pouka zmanjka časa. Na delavnicah so udeleženci imeli možnost v aktivni razpravi ali pri ustvarjalnem delu tudi pobliže spoznati.
V okviru Rusijade je ga. Albina Nastran imela tudi predavanje o ruski ikoni ter razstavo ikon v gimnazijski knjižnici.

Dogodek je bil omenjen tudi na strani:
http://www.gorenjskiglas.si/novice/razgledi_-_snovanja/index.php?action=clanek&id=5065

» 1 komentar

001 - sv. MatejIkona je sveta podoba, ki predstavlja svete osebe ali svetopisemske zgodbe.

V krščanstvu je ikona imela skozi stoletja različno vlogo. Vidimo jo v Sveti deželi, zibelki krščanstva, po ločitvi na vzhodno in zahodno krščanstvo (1054. leta) pa je v klasičnem smislu značilna za vzhodno krščanstvo. Zelo slavne so ikone iz kulturne zakladnice grškega, ruskega, pa tudi balkanskega področja.

Z umeščanjem Slovenije v širši evropski prostor, s spoznavanjem drugih kultur, s prizadevanjem za ekumenizem, je tudi ikona na svoj način zanimiv kamenček v mozaiku širšega kulturnega prostora.

Ikona se lahko gleda z religioznega, zgodovinskega, kulturnega ali estetskega aspekta. Ob podobah lahko začutimo navzočnost duhovnega sveta. Je meditacija v barvah.

Starodobna ikonografija se niti najmanj ni bala preslikavanja. Nasprotno, balo se je samovolje in osebnega izraza slikarja, ker bi se lahko izgubil namen pisanja ikon. Ker je obstajalo nekaj splošno privzetih in z versko prakso preverjenih načinov prikazovana svetih oseb, je njim dajala prednost. Tako so bili ikonopisci posebej opozorjeni, da naj ne ustvarjajo lastnih motivov, da naj uporabljajo že uveljavljene predloge. V ozadju vztrajanja pri doslednem preslikavanju podob je bilo tudi verovanje, da zgodnje predloge ohranjajo dejanski videz svetih oseb in da se z novonastalimi ikonami ne sme izgubiti njihovih glavnih potez.

Ikono običajno ne gledamo tako, kot druga likovna dela. Skozi poglede poduhovljenih svetih oseb se nas lahko dotakne nek nedoločen mir, ki omogoča preseganje minljivosti, harmonija v ustvarjeni ikoni daje upanje, usklajenost linij in barv lahko terapevtsko deluje na naše ogroženo bitje. Zato h ikoni pristopimo z zavestjo, da nas lahko različno nagovori: ali ima »odsev večnosti«, odkriva božansko stvarnost, navdaja z mirom, vsebuje skladnost večnega, napoveduje rešitve v današnjih hrepenenjih, vzbudi v nas plemenitost, motivira nas k človekoljubju …Ikona je lahko sodobniku priložnost, da se ustavi, izstopi iz vsakodnevne naglice potrošniške družbe in ob opazovanju podob na ikoni postane pozoren na večno stvarnost, na vračanje svojemu božanskemu izvoru.

Ikona nas na neki nezavedni ravni osvobaja pesimizma, nas priteguje in se daje kot možnost. Svojo spoštljivost ohranja v skrivnosti nedorečenosti.

» Ni komentarjev

Razstave

2003 – Viktorinovi dnevi, Minoritski samostan na Ptuju, skupinska razstava
2005 – Dom na fari, Škofja Loka, samostojna razstava
2005 – Dom Petra Uzarja, Tržič, samostojna razstava
2006 – Galerija Vodnikova domačija, Ljubljana, samostojna razstava
2006 – Okrogli stolp škofjeloškega gradu, Škofa Loka, samostojna razstava
2006 – Predjamski grad, samostojna razstava
2006 – Postojna, župnijski večnamenski prostor
2006 – Ikona – darilo papežu Benediktu XVI
2006 – 6. december – 15. januar 2007, galerija Ivana Groharja v Škofji Loki, skupinska božično-novoletna razstava umetniških del MALI FORMAT petindvajsetih loških umetnikov, 3 dela
2007 – Festival Rusijada 2007, razstava v knjižnici gimnazije Škofja Loka
2007 – Anina galerija, Rogaška slatina
2007 – Ljubljana, galerija Družina, Krekov trg 1
2007 – Šoštanj, Mestna galerija (več informacij)
2008 – Galerija Loterije Slovenije (več informacij)
2008 – Osnovna šola Škofja Loka – mesto
2008 – Klinični Center Ljubljana
2009 – Groharjeva galerija Škofja Loka
2009 –  Galerija muzeja Železniki
2009 – Župnišče v Prvačini
2010 – Galerija mežnarija, Mengeš
2010 – Sveta gora pri Novi Gorici
2011 – Galerija Fara, Škofja Loka
2011 – Petrovčeva hiše v Cerkljah na Gorenjskem
2011 – Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah, Avstrija
2012 – Muzej krščanstva na Slovenskem Stična
2012 – Galerija Krpan v Cerknici
2013 – Ruski center znanosti in kulture, Ljubljana
2013 – Center Rinka, Solčava
2014 – Benedkova hiša, Železniki
2015 – Jožefova Galerija Doma Marije in Marte, Dolnji Logatec
2016 – Galerija Atrij občine Tržič
2016 – Župnijski dom župnije Ljubljana – Štepanja vas
2016 – Gimnazija Želimlje
2016 – Galerija Šivčeva hiša, Radovljica
2018 – Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana
2019 – Frančiškanski samostan Kamnik

» Ni komentarjev

Slikalo se je na deski. Večje so sestavljene iz več desk in povezane s klini ali zagozdami. S sprednje strani je izdolbena plitka pravokotna vdolbina imenovana »kovček« tako, da so malo dvignjeni robovi tvorili neke vrste okvir. Pri večjih formatih se je nalepilo platno in nanj dala osnova iz zmesi tolčenega alabastra ali krede in živalskega lepila. Barvalo se je v jajčni temperi, uporabljala se je tudi pozlata.

Najpogostejši motivi, slikane teme, so bili svetniki. To je razumljivo, ker so bili ljudem takrat svetniki posredniki med njimi in Bogom. Svetniki so bili njihovi zagovorniki, zastopniki, nevidni, ponavadi dobrohotni, vedno ob človeku, ki so ga spremljali od zibelke do groba. Pri krstu je otrok dobil ime svetnika, običajno tistega, na katerega dan so ga krstili. Od takrat naprej je otrok imel svojega angela varuha, zaščitnika, ki ga je varoval do smrti. Pri odločitvi za poklic je posameznik dobil še enega zaščitnika, zaščitnika so imele vse ljudske dejavnosti (tesarje in ladjedelce je ščitil na primer Sv. Nikolaj – Miklavž). Tudi ljudski koledar in s tem razpored opravil se je ravnal po svetnikih (na primer na Jurijevo se prvič po zimi žene živina na pašo). Ravnanje po svetnikih je bilo tudi v kuhinji in na dvorišču in se je s tem poučevalo manj skrbne, mlajše ali lene gospodinje.

Tako si lahko predstavljamo, kako pomembno vlogo so imele ikone v vsakdanjem življenju ljudi. Torej ikona ni bila le okras v cerkvi, ampak tudi nepogrešljiva v vsakem domu od gradov do preproste kolibe. V hiši so v nizu postavljene ikone imele poseben, najpomembnejši prostor, kot sobe, imenovan »lepi kot«. Vsaka ikona je bila zaščitena pred prahom z zaveso iz tkanine, v bogatih hišah izvezene iz svile, zlatih in srebrnih niti. Premožne hiše so imele posebno sobo, imenovano krstno sobo, ker je cela stena bila prekrita z ikonami. Če je gospodar v hiši gostil duhovnika, je imel tam mašo.

Ikone so postavljali tudi na lese, vrata, naoknice gospodarskih poslopij, razpotja, da bi s svetnikovo pomočjo zaščitili ljudi, živino, pridelek. Pred ikono so prižigali sveče in prosili svetnika za pomoč.

Ker je bilo povpraševanje po ikonah veliko, je bila tudi izbira na trgu velika. Običajno se o ceni ikone ni razpravljalo. Če je kupec za ikono dal premalo denarja in je trgovec ocenil, da kupec skopari, je odrinil denar nazaj tolikokrat, dokler prodajalec ni bil z vsoto zadovoljen.

Premožni ljudje so pogosto dragocene umetniške ikone ob izdelkih iz plemenitih kovin zapisovali v oporoke ali darovali ob največjih življenjskih dogodkih oziroma praznikih in s tem izkazovali posebno spoštovanje.

Srednjeveška ikona izraža poleg podobe ali prizora dogodka, ki ga predstavlja, tudi simbolni pomen, na primer položaj (spredaj so pomembnejše osebe) in velikost svetih oseb, svetnikov ali drugih oseb v kompoziciji slike (proporcionalno večje so pomembnejše), gib ali položaj roke (roka, prilegajoča se obrazu, izraža žalost, iztegnjena roka z odprto dlanjo izraža ponižnost). Upodabljali so se različni atributi (palice imajo božji glasniki, križe imajo mučenci, ki so trpeli za vero, preroki imajo v roki svitke, svetniki zaprt evangelij itd.). Simbolizem se kaže tudi v kompoziciji (na primer eno drevo ali dve predstavljata gozd ali rajski vrt, stolp označuje dvorec, nazobljen zid mesto, če podoba sedi na stolu, se dogaja v hiši. Ikona prikazuje dogodek ali več dogodkov hkrati v prostoru, nikoli pa ne v določenem času, s tem poudari brez časnost dogodka. V eni kompoziciji so lahko različne epizode iste zgodbe, ki pripovedujejo, kaj se je zgodilo pred glavnim dogodkom in kaj pozneje. Pri tem so lahko večkrat uprizorjene iste osebe. Na primer na ikoni Kristusovo rojstvo vidimo hkrati rojstvo Kristusa, angele, ki naznanjajo veselo novico, svete Tri kralje, ki prihajajo z Vzhoda, Sv. Jožefa, ki se pogovarja s pastirjem in babice, ki bodo okopale novo rojeno dete.

Tedanji slikarji so slikali »ploskovno«, uporabljali so tako imenovano obrnjeno perspektivo. Točko, kjer bi se stekale linije v globino, je slikar postavil v gledalčevo oko. Predmeti na sliki se z večjo razdaljo od nas ne manjšajo, ampak celo večajo. Volumen in prostor se torej v kompoziciji bereta obratno. Vtis ploskosti se doseže tudi s slikanjem oseb, ki so enako velike, če stojijo spredaj ali ob strani ali celo zadaj.

Barve so izredno pomembne. Če se ne spreminjajo glede na svetlobo, dajo tudi vtis ploskosti, enako, če slikar ni menjal tona (nianso) osnovne barve na celem področju kompozicije. S ploščatim prikazom določene figure ali vzorca na ikoni se pripomore k prepoznavanju vsebine, ker je skladnost oblik, barv in ritma eden od pomembnih povezovalnih elementov.

Običajni človek mora čutiti svojo neizmerno oddaljenost od svetnika, ki ga gleda iz ikone. Upodobljen svetnik ne more biti podoben človeku, ki je obremenjen z vsakdanjimi skrbmi. Torej se svetnik mora razlikovati, saj ima posebno moč. Zato je cerkev piscu ikon predpisala umetniške kanone, ki jih mora upoštevati pri svojem delu. Slikati mora po predlogi ali po vzorih kake slavne ikone. Zanimivi so ilustrirani priročniki, ki razlagajo tip obleke, pomen barve, itd. Pa vendar, kljub strogim predpisom je umetnik v dela vnašal delček svoje osebnosti in stvarnosti tistega časa.

» Ni komentarjev

036 - sv. Nikolaj

SV. NIKOLAJ, 25 x 35 cm, 2007
Material: jajčna tempera na lesu, pozlata 23 karatno zlato,
Vir: verjetno srbsko delo.


» Ni komentarjev

035 - Pantokrator

PANTOKRATOR, 35 x 35 cm, 2007
Material: jajčna tempera na lesu, pozlata 23 karatno zlato,
Vir: šola Sv. Klimenta, Ohrid, konec 14.stol.


» Ni komentarjev

034 - Marija z Jezusom

MATI BOŽJA Z DETETOM, 35 x 35 cm, 2007
Material: jajčna tempera na lesu, pozlata 23 karatno zlato,
Vir: Samostan Dečani, Kosovo i Metohija, Srbija,1350.


» Ni komentarjev

032 - Hrepeneča devica

HREPENEČA DEVICA, 25 x 30 cm, 2007
Material: jajčna tempera na lesu, pozlata 23 karatno zlato,
Vir: kretsko delo iz 16. stol.


» Ni komentarjev

031 - Troedinost

Sveta Trojica, 25 x 35 cm, 2007
Material: jajčna tempera na lesu, pozlata 23 karatno zlato,
Vir: kretsko delo iz 16. stol.


» Ni komentarjev

030 - Elija v puščavi

SV. ELIJA V PUŠČAVI, 25 x 30 cm, 2007
Material: jajčna tempera na lesu, pozlata 23 karatno zlato,
Vir:Atos, Grčija, 14 do 15, stol.


» Ni komentarjev

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran

avtor: Albina Nastran, Matej Nastran